Les pedreres del Talladell es localitzen en plena depressió central catalana i formen la part més oriental de la Conca de l’Ebre, mostrant part de la successió estratigràfica típica de l’Oligocè de l’Urgell i de la Segarra, constituïda per l’alternança de trams de lutites i gresos vermells i nivells de calcàries de l’ordre d’una desena de metres de gruix. Són aquestes unitats de calcàries lacustres les que constitueixen la Formació de Tàrrega i formen part del Sistema Lacustre de l’Urgell que es va desenvolupar en aquesta part de la conca de l’Ebre durant l’Oligocè mig (Estampià).
llegir més