El Collar Amulets

posted in: Exposicions permanents | 0

En la descripció dels collarets de les Roquetes, hem esmentat diversos elements de coralls combinats amb atzabeja i d’altres, però potser el cas més destacable entre els collarets del cementiri jueu targarí és el que estava associat a la inhumació … Continued